Аквакультура

Відповідно до Закону України «Про аквакультуру» аквакультуру і рибництво прирівняли. Під аквакультурою розуміється сільськогосподарська діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування об’єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах для одержання сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг.

Діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування об’єктів аквакультури. Надання рекреаційних послуг.

Межі наданої в користування частини рибогосподарського водного об’єкта визначаються координатами відведеної акваторії. Відведення земельної ділянки водного фонду під водою (водним простором) та встановлення її меж у натурі (на місцевості) не здійснюються.
Передача в оренду здійснюється органом, який розпоряджається земельною ділянкою під водою (водним простором). Разом з передачею водойми можуть надаватися в користування гідротехнічні споруди. Оформити договір оренди можливо лише за наявності паспорта рибогосподарської технологічної водойми та/або технічного проекту рибогосподарської технологічної водойми.

Якщо ви вирішили займатися аквакультурою — зверніться за консультацією до нашої компанії. Мінімальна втрата часу та помірні фінансові витрати — і ви вже знаєте напрям, за яким слід діяти! Дізнайтесь більше за номером: +38 (098) 724-78-16.