Агроконсалтинг

Агроконсалтинг — порівняно новий специфічний напрям консалтингової діяльності в Україні, який з’явився завдяки значному ускладненню управлінських, екологічних, економічних, технологічних та маркетингових проблем, що виникають на сучасних сільськогосподарських підприємствах. Все це спричиняє невпевненість керівників підприємств і їх потенційних інвесторів у виборі шляхів подальшого розвитку та змушує звертатися за кваліфікованою допомогою.

Проводимо весь комплекс робіт з побудови агробізнесу, відпрацювання технологій виробництва, навчання та розвитку персоналу.

«Галицьке Земельне Агентство» надає широкий спектр агроконсалтингових послуг, зокрема:

  • Пропозиції щодо впровадження інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, які б забезпечили одержання стабільних урожаїв не погіршуючи при цьому потенційну родючість ґрунтів.
  • Консультації, щодо збільшення площі вирощування конкурентоспроможних для певного регіону сільськогосподарських культур.
  • Пропозиції з проведення лізингових операцій з метою оновлення машинно-тракторного парку високоефективною технікою.
  • Підготовка аналітичних оглядів, досліджень.
  • Розробка і оформлення документів, пов’язаних із земельними відносинами.
  • Усні та письмові консультації.
  • Консультації по податку на землю, орендній платі.
  • Консультації по оподаткуванню угод тощо.

Для отримання більш детальної інформації про послуги агроконсалтингу телефонуйте за номером: +38 (098) 724-78-16.