Послуги у сфері злиття та поглинання аграрних підприємств

«Галицьке Земельне Агентство» пропонує надання всього спектру робіт у сфері злиття та поглинання агрокомпаній, починаючи з ідентифікації потенційних об’єктів придбання, що відповідають критеріям Клієнтів, аж до самого завершення угоди та реєстрації набутих прав. Запропонована послуга є актуальною для продавців та покупців агробізнесу, оскільки сприяє мінімізації непорозумінь та конфліктів, як під час проведення транзакцій, так і під час ведення бізнесу після закриття угод.
Пропонуємо надання всього спектру робіт у сфері злиття та поглинання агрокомпаній.
Практика проведення транзакцій у сфері злиття та поглинання виробила дві стратегії продажу агробізнесу:

Продаж агробізнесу як земельного банку (шляхом проведення набору договорів оренди землі на певну кількість гектарів) та інших активів;

 • В основу закладається фіксована вартість одного гектара, яка залежить від ряду факторів: місцезнаходження, якість ґрунту, рельєф, строк укладених та зареєстрованих договорів (прав) оренди, тощо.
 • Враховується оцінка супутніх активів конкретного агропідприємства, таких як нерухомість (зернотік, склади), рухоме майно (техніка для сільськогосподарського виробництва), незавершене виробництво(посіви) та біологічних активів.

Продаж агробізнесу, шляхом придбання корпоративних прав агропідприємств:

 • використовується методика EBITDA;
 • застосування допоміжних методик оцінки: DCF та EV.

Процес продажу агробізнесу, при залученні фахів «Галицького Земельного Агентства» проходить у чотири стадії:

Попередні переговори і визначення базової ціни

Під час стадії попередніх переговорів сторонам узгоджують об’єкт купівлі/продажу (активи, корпоративні права, нерухомість тощо); ціну та структуру продажу (все й одразу, або кілька етапів); формулу для оцінювання бізнесу; податкове планування для продажу; строки виконання. На цій стадії для закріплення намірів обох сторін укладаються:

 • договір про нерозголошення конфіденційної інформації (для подальшого надання доступу до документів продавця);
 • договір про надання консультаційних послуг.

Проведення фінансового, юридичного та податкового аудитів компанії або компаній (видача аудиторських звітів/висновків)

За згодою Сторін самостійно визначається, який вид аудиту буде проводитися, зазвичай достатнім є комплексний юридичний аудит, що охоплює такі питання, як: корпоративні права та трудові питання, питання дозвільної документації, інтелектуальної власності, нерухомого майна, земельного банку, рухомого майна, укладених істотних господарських договорів, фінансових договорів та судових спорів.

Практика проведення юридичних аудитів агропідприємств до / після або під час продажу підтверджує, що основними проблемами земельних банків агропідприємств є такі:

 • велика кількість орендованих земельних ділянок тягне за собою необхідність підтримувати гарні відносини із значною кількістю орендодавців;
 • неможливість оформлення 100 % земельних ділянок на кожному полі тягне за собою необхідність домовленостей для обробітку будь-якого поля;
 • низька якість договорів оренди (відсутність у договорах оренди двох і більше істотних умов та невід’ємних додатків до договору оренди землі, визначених статтею 15 Закону України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року, № 161-XIV) — до 40 відсотків договорів оформлені з грубими порушеннями;
 • відсутність реєстрації оренди в електронній базі Державного земельного кадастру (найчастіше усі договори, укладені до 2009–2010 року);
 • відсутність чітких правил щодо оренди невитребуваних паїв, земель запасу та резервного фонду;
 • відсутній або недостатній рівень обліку та контролю за договорами оренди;
 • хронічне невиконання або неналежне виконання зобов’язань перед орендодавцями;
 • неналежне оформлення технічної документації на орендовані земельні ділянки — необхідність її переробки;
 • уповільнення державної реєстрації прав на оренду землі.

Остаточні переговори по ціні та узгодження схеми продажу та розрахунків (підписання основних договорів)

Цей етап супроводжується укладанням документів для продажу агробізнесу:

 • відповідні протоколи та рішення про відчуження / купівлю об’єктів;
 • договори купівлі продажу корпоративних прав / акцій / активів;
 • договори між акціонерами або власниками, якщо мова йде про неповний продаж підприємства / компанії;
 • договори про забезпечення — гарантійні депозити / поруки / гарантії;

Під час цієї стадії процесу купівлі агробізнесу сторонам доводиться вирішувати проблеми, пов’язані з різницею в часі між переходом права власності на бізнес / активи та отриманням коштів, відшкодуванням продавцями збитків/шкоди від прихованих проблем, закритті розкритих під час аудиту проблем, збирання продавцями врожаю. Усі ці проблеми можуть призвести до затягування процесу, а відповідно — до відтермінування продажу.

Виконання всіх умов та передумов для остаточного або поетапного розрахунку.