Аквакультура
09 лютий 2017

Передумови для органічної аквакультури

Аквакультура – це вид сільськогосподарської діяльності, пов’язаний з штучним розведення водних організмів у водоймі, найчастіше риби. Сьогодні таке виробництво продукції набуває актуальності. Детальні правила виробництва органічної або сировини аквакультури регламентує постанова Кабінету міністрів України № 982 від 30.09.2015 р. В першу чергу в цій галузі господарства забороняється використовувати хімічні добрива, пестициди, консерванти, ГМО, іонізуючу радіацію, активатори росту, синтетичні амінокислоти, гормони на гормональні добавки і т. п. на усіх етапах виробництва з метою забезпечення натуральності і екологічної чистоти продукції, а також з метою збереження чистоти та відновлюваності водного ресурсу.
Органічна продукція аквакультури повинна бути екологічно чистою, а ділянки для її розведення повинні бути чистими від будь-яких забруднюючих речовин. Усі фізико-хімічні параметри повинні бути таким, щоб гарантувати забезпечення здоров’я та поведінкових потреб об’єктів аквакультури. Вода, в якій культивується аквакультура, повинна бути належної якості і мати рівень розчиненого кисню, необхідного для того чи іншого виду риб. В разі потреби двічі на рік робиться аналіз стічних вод підприємств аквакультури.
Умовами культивування передбачено ефективне застосування органічних добрив у вирощувальних та нагульних ставках.
Штучні корми для вирощування продукції аквакультури повинні використовуватись лише за умови органічного походження кормових матеріалів, як рибне борошно та жир, отримані з переробки органічної аквакультури.
Органічна продукція отримується на основі вирощування аквакультурних об’єктів, що походять з органічного маточного стада та лише органічного господарства. Якщо такі об’єкти відсутні, допускається використання виловлених диких водних біоресурсів або й неорганічних об’єктів аквакультури, але тільки з метою годування, покращення генетичного матеріалу, або ж у разі відсутності доступу до органічної аквакультури.
Оцінка стану та умов екології мають гарантувати прийнятність органічного виробництва продукції або сировини аквакультури, а також наступні умови:
При виборі продукції длчя виробництва мусить враховуватися місцевий чи регіональний екологічний баланс.
Об’єкти аквакультури повинні підтримуватись у здоровому стані через стимуляцію природнього імунітету, а також через правильний вибір кормів та методів ведення господарства.
Повинно підтримуватись біологічне різноманіття природних екосистем, забезпечуватись належне функціонування навколишні водних та суходільних екосистем.
ПРОПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ АПК:
Постійно проводити екологічний моніторинг господарської зони.
Контролювати якість та безпеку продукції аквакультури.
Проводити комплексний аналіз води та кормів, що використовуються.
Проводити аналіз продукції на ГМО.
Ідентифікувати потенційні збудники інфекційних захворювань об’єктів аквакультури.
Встановлювати видову та популяційну приналежність об’єктів аквакультури та її продукції.
Паспортизувати генотип та ДНК аквакультурних об’єктів.
Проводити генетичний відбір шляхом комбінування пар плідників, формувати селекційно-племінне ядро цінних екземплярів аквакультури.
Створювати генетичну базу цінних екземплярів аквакультури у господарському значенні.
Контролювати збереження та відновлення рідкісних генотипів представників природних та штучних популяцій об’єктів аквакультури.
Формувати бібліотеку ДНК цінних, а також рідкісних та зникаючих видів для відновлення те збереження біологічного різноманіття.
Визначити фактори впливу технології виробництва та зовнішніх природних умов на якість продукції.
Надавати рекомендації щодо оптимізації виробництва екологічно безпечної продукції.
Забезпечити ветеринарний супровід усього процесу органічного виробництва продукції аквакультури.